Dlaczego my?

Naszą Klub tworzą ludzie, dla których praca z dziećmi jest pasją i stanowi wyzwanie. Nasi trenerzy to ludzie doskonale przygotowani do zawodu i wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.

Cechuje nas:

 • absolutny brak presji związanej z wynikiem – dla nas najważniejszą rzeczą jest rozwinięcie wśród młodych piłkarzy zamiłowania do sportu,
 • brak selekcji – w zajęciach w naszym Klubiei może brać udział każde dziecko bez względu na posiadane umiejętności piłkarskie. Wychodzimy z założenia, że każdy zawodnik posiada talent, a naszym zadaniem jest umożliwienie mu go rozwinąć,
 • prowadzenie zajęć nastawionych nie tylko na trening piłkarski – wiemy jak ważny w wieku, w którym znajdują się nasi Zawodnicy jest ogólny i wszechstronny rozwój organizmu. Dlatego w naszych zajęciach oprócz specjalistycznego treningu piłkarskiego wprowadzamy elementy treningu ogólnorozwojowego. Wszystko po to, aby wyposażyć naszych wychowanków w bazę ruchową, którą będzie im niezbędna podczas późniejszej kariery sportowej,
 • cierpliwość – w kształtowaniu odpowiednich postaw sportowych i społecznych,
 • motywacja – do ciągłego powiększania swoich kompetencji i umiejętności, co przekłada się na wysoki poziom zajęć prowadzonych w naszym Klubie,
 • łatwość – w nawiązywaniu relacji z dziećmi,
 • doświadczenie – niezbędne do skutecznej realizacji procesu wychowawczego oraz sportowego. 

Zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
 • udział w interesujących zajęciach treningowych przez cały rok,
 • udział w rozgrywkach sportowych (ligowych i turniejowych),
 • obozy sportowe (letnie i zimowe),
 • profesjonalny sprzęt sportowy.

Nie siedź w domu. Przyjdź na trening!

logo_koluszki_01.png
logo_agat_01.png
logo_polhun_01.png
logo_osir_01.png
logo_kpgk_01.png
logo_husq_01.png
logo_petroenergia_01.png
logo_papajgym_01.png
logo_olszynscy_01.png
logo_sonata_01.png
logo_startrans_01.png
logo_anpol_01.png
logo_biesiadowo_01.png
logo_award_01.png
logo_cezros_01.png
logo_cezan_01.png
logo_wk_trend_01.png
logo_kacperkom_01.png
logo_e2system.png
logo_campanile_01.png